ivettarabova@ivettarabova
17. 06. 2018 o 12:21

Solution Focused v Žiline. Výcvik je vedený zážitkovo, sebaskúsenostne, je prepojený s množstvom kazuistík, okamžitým nácvikom, supervíziami, neustálym reflektovaním učiva v tom zmysle, aby bolo stále zrejmé, čo a prečo s klientom robíme, priebežným opakovaním a takým osvojovaním si nových poznatkov, že je možné už po prvom stretnutí ich začať aplikovať do praxe. Účastník si vytvára svoj vlastný štýl práce a osvojuje umenie reflexie svojej práce.
Lektor využíva skupinové učenie a individuálny prístup. Obsah i spôsob výuky je koncepčne pripravený a vyvážený a navyše je dynamicky prispôsobovaný aktuálnym potrebám účastníkov.
Výcvik pozostáva z 8 výukových dní a 2 dni obhajob záverečných prác. V prípade bližších informácií o výcviku nás neváhajte kontaktovať na IstitutVAP@gmail.com


0  Komentovať
infora@infora
12. 06. 2018 o 11:00

Webový prehliadač pre zrakovo znevýhodnených ! Super projekt slovenských študentov https://www.fiit.stuba.sk/sk/aktualita/imagine-cup2018.html?page_id...

0  Komentovať
infora@infora
12. 06. 2018 o 10:10

nova skupina na FB pre rodiny ktorych pribuzny trpi Alzheimerom pridajte sa a navzajom si poradte https://www.facebook.com/groups/1745393458830743/

0  Komentovať
Načítavam