Zistili sme, že v tomto pred prázdninovom období hľadáte viac informácií ohľadom táborov či už denných alebo pobytových, pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením, poruchami učenia, reči, alebo správania. Rozhodli sme sa preto urobiť zoznam organizácii, združení, ktoré tábory pre deti so znevýhodnením organizujú a postupne ich budeme dopĺňať o ďalšie, ak nám dáte vedieť alebo sa nám sami ozvú poprípade opäť nájdeme.  Chcem len upozorniť, že robíme zoznam organizácii, ktoré tábory realizujú nepoznáme však ani úroveň ani skúsenosti s týmito tábormi najlepšie sa im ozvať poprípade nájsť známych, ktorí takýto tábor absolvovali, my však dúfame, že zoznam vám zjednoduchší hľadanie a pomôže sa zorientovať. 

 

 

 foto zdroj: www.inclusionworks.com.au

 

Oz cmelik ponuka tábory pre deti s autizmom ŠPU a zdravotne znevýhodnené, na webe majú ešte minuloročné tábory treba sa informovať na tento rok http://www.ozcmelik.sk/aktualne-aktivity-2/

Denný tábor, ktorý ponúka špeci pedagogička, treba sa informovať s akými deťmi pracuje https://www.specialnypedagog.eu/products/aktivity-taborik/

Denný tábor pre deti so špeciálnymi potrebami https://www.spolupredieta.sk/aktuality/

Tábor pre deti s postihnutím - píšu úplne dole na tomto webe, treba sa opäť informovať http://www.ccusa.sk/PROGRAMY/Camp-Counselors-USA/DruhyTáborov

Liečebno výchovné sanatórium organizuje denné tábory pre deti s poruchou správania, adhd opäť treba sa informovať http://www.slvs-senec.sk/index.php/menu/letne-tabory

Skoliotický detský tábor pre deti so skoliózou s rôznymi reha cvičeniami. tu http://www.snop.sk/zdravotna_starostlivost/novinky/skolioticky_dets...

OZ Pons každoročne organizuje tábory pre deti s hendikepom opäť treba sa poinformovať http://www.ozpons.sk/o-nas

OZ Serviam každoročne organizuje tábory pre deti a mládež s hendikepom info dole na tomto linku opäť im treba napísať ohľadom tohto roku http://serviam.sk/podujatia

Spoločnosť Down syndrome organizuje tábory pre deti s ds aj pre dospelých treba mať uhradený členský poplatok všetky info tu https://downovsyndrom.sk/v16/node/340

Bezplatný tábor plamienka určený najmä deťom, ktoré stratili blízku osobu, alebo majú ťažko chorého člena rodiny tábor má terapeutický účinik http://www.plamienok.sk/pomoc-v-smuteni/letny-tabor

Letný tábor pre hemofilikov treba zistit či aj tento rok http://www.shz.sk/node/146
ružová margarétka organizuje kardio tábory treba im napísať http://www.detskekardiocentrum.sk/rs/view.php?cisloclanku=2008031901

onkotabory - https://www.lpr.sk/letny-onko-tabor-pre-deti/ , http://kdn.sk/?page_id=32 ,

Tábor pre deti so svalovou atrofiou opäť sa treba informovať na ponuku tento rok

http://www.omdvsr.sk/index.php/fotogalerie/542-letny-tabor-pre-mlad...

sposa organizuje tábory pre rodiny s deťmi s autizmom http://www.sposa.sk/sposa/aktivity/
Denné tábory pre autistov robí aj andreas,  treba sa informovat http://andreas.sk/index.php?www=nasiludia

Centrum Mirabilis organizuje denný tábor v Partizánskom, ale robia aj jeden pobytový v Poľnom Kesove, ktorý je zameraný na prácu s Feuersteinovým inštrumentálnym obohacovaním. tento tábor (tak ako všetky) je inkluzívne zameraný - čo znamená, že s tam deti intaktné aj deti s ADHD, VPU..informovat sa mozete tu  http://svetlanamirabilis.wixsite.com/mirabilis , alebo na facebooku https://www.facebook.com/sukromnecentrum.mirabilis

Určite budeme zoznam priebežne dopĺňať prosím ak viete o nejakom tábore alebo strážení  prosím dajte nám vedieť na infora@infora.sk uvítame aj logopedické tábory, tu sme my nenašli anii jeden :( ale samozrejme aj iné...

 

autor: tím infora.sk, titulna foto zdroj: https://pl.123rf.com/photo_15097698_dwoje-dzieci-gry-w-siatkówkę-z-chłopcem-na-wózku-inwalidzkim.html ide o autorsky článok jeho šírenie len s vedomim tímu infora.sk

 

Načítavam