Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov (ďalej aj ako „Zásady“) sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ustanovenia Podmienok používania. Zároveň Cookie pravidlá s ktorými súhlasíš sú súčasťou zásad ochrany osobných údajov.

V Zásadách máš vysvetlené ako budú Tvoje osobné údaje ktoré Nám poskytuješ Používaním Nášho Internetového portálu spracúvané, a chránené.
Dobrovoľný súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov nám udeľuješ pri každom Použití Nášho Internetového portálu. Zároveň vyhlasuješ, že si týmito Zásadami ochrany osobných údajov viazaný.

Osobné údaje

1. Počas Tvojej registrácie na Našom Internetovom portály od Teba budeme požadovať Tvoje Meno, Priezvysko , emailovú adresu a prezývku. V niektorých prípadoch budeme požadovať aj Tvoje telefónne číslo na overenie Tvojej identity – pri registrácii v určitých službách na Našom Internetovom portály.

2. V Tvojom profile, ktorý Ti Registráciou vytvoríme, môžeš a nemusíš uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko, fotografiu, e-mail, mesto pobytu, niečo o sebe. Tieto údaje môžeš kedykoľvek vymazať z Tvojho profilu. Niektoré z uvedených údajov môžu mať charakter osobného údaju, preto prosím ber na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodneš ich zverejniť na Internetovom portály.

3. My ako prevádzkovateľ nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré Nám poskytuješ prostredníctvom internetu a e-mailových správ, ani za to, ako používajú Tvoje údaje získané od Teba Ostatní, preto by si mal/a byť opatrný/á pri výbere údajov, ktoré poskytneš prostredníctvom Internetového portálu.

4. Tvoje údaje budú spracovávané po dobu trvania Tvojej Registrácie na Našom Internetovom portály. Berieš na vedomie, že z technických dôvodov si uchovávame zálohovanú kópiu Tvojich údajov v Našom systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) ešte po dobu 3 mesiacov od skončenia Registrácie alebo na neurčitý čas v prípade, ak ich potrebujeme na dôkazné účely.

5. Tvoj súhlas so Zásadami ochrany osobných údajov môžeš odvolať a to tak, že zrušíš Tvoju Registráciu na Našom Internetovom portály (požiadaš Nás o jej zrušenie následne bude zrušená Tvoja Registrácia na Našom Internetovom portály s vymazaním Tvojich osobných údajov.

Ďalšie údaje

Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom Internetového portálu zahŕňajú:
• prehliadač, ktorý používaš,
• internetovú adresu, z ktorej si sa pripojil na Náš Internetový portál,
• operačný systém Tvojho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
• unikátna IP adresa zariadenia, ktoré si použil/a na prístup Náš Internetový portál
• Tvoje Používanie Nášho Internetového portálu

Použitie údajov

Údaje ktoré sú od Teba neposkytujeme žiadnej tretej strane. Výnimka nastane ak sa prevádzkovateľom Nášho Internetového portálu stane niekto iný. Údaje, ktoré zhromažďujeme nám zároveň slúžia pre vytvorenie lepšieho Internetového portálu, ktorý bude užívateľsky prístupný.

Bezpečnosť ostatných stránok

Na Internetovom portály sa objavia linky aj na ostatné stránky, niesme zodpovední za obsah a ich bezpečnosť a ochranu Tvojich osobných údajov na týchto stránkach.

Osobné údaje v príspevkoch

Nemáme žiadnu zodpovednosť za Tvoje osobné údaje v prípade, že ich sám zverejníš zdielaš na Internetovom portály v príspevkoch, diskusiách, fóre na nástenke vrátane fotografii. My nemáme žiadnu kontrolu a zodpovednosť v prípade ich zneužitia ostatnými.

Zaznamenávanie, monitoring

Máme právo, ale nie povinnosť, monitorovať všetky Tvoje aktivity počas Používania Internetového portálu.

Reklama

Odsúhlasením všeobecných podmienok súhlasíš využívať Tvoje osobné údaje na zasielanie reklám, newsletterov a iných oznamov od Nás aj od tretích strán. Jedná sa o reklamné ale aj oznamy iného obsahu – upozornenia, súťaže a iné.

Bezpečnosť Internetového portálu

Napriek tomu, že sme prijali najvyššie štandardy bezpečnosti odsúhlasením podmienok súhlasíš, že nezodpovedáme a nevieme poskytnúť záruku zabránenia neoprávneného vniknutia na Tvoj účet. Týmto si ochotný/ná prijať toto riziko.

Zmeny

Zásady osobných údajov môžeme z času na čas meniť bez toho aby sme Ťa museli upozorňovať. Máme za to, že súhlasíš s aktualizáciami a zmenami.

Zriekame sa zodpovednosti

Nepreberáme a nenesieme žiadnu zodpovednosť za zneužitie, krádež, stratu Tvojich osobných údajov ktoré sme v súlade s právnymi predpismi poskytli tretím stranám a ktoré si zverejníš na Našom Internetovom portáli.

Načítavam