Veľmi sa tešíme z ďalšej nadviazanej spolupráce, tentokrát so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Soňou Pekarovičovou. V prvom článku vysvetlí ako postupovať v  prípade, že pozorujete, že vaše dieťatko sa rečovo nevyvíja ako rovesníci. 

    Problémy s rečou sa už dávno netýkajú len zlej výslovnosti. Logopedická starostlivosť sa stala kľúčovou v prevencii porúch učenia (najmä v oblasti dyslexie, dysgrafie či dysortografie) a v rannej diagnostike.

 

Ranná diagnostika

     Existuje mnoho signálov, ktoré môžu upriamiť pozornosť rodičov na to, že niečo nie je v poriadku. Rodičia sú často, tí prví, ktorí zachytia prvé náznaky problému. Na pozore by ste sa mali mať vždy, keď si všimneme, že vývin reči dieťaťa je iný ako u rovesníkov. K takým znakom patrí napr.: dieťa nedžavoce, dieťa nekomunikuje ani vlastnou rečou ani gestami, reč dieťaťa je oveľa chudobnejšia ako u rovesníkov.

 

 

 

Čakať, či nečakať?

     Väčšinou, keď rodičia zachytia problémy v reči, tak začnú pociťovať neistotu. Začnú sa zdôverovať svojmu okoliu. Tak môžu počuť rôzne rady. "Čo sa stresuješ, to určite dobehne" "Ja som poznala jednu a jej dcérka tiež dlho nerozprávala a nakoniec sa rozrozprávala." "Počkaj, chlapci začínajú rozprávať neskoršie." Niekedy takéto rady, počuť aj od odborníkov, čo ma osobne mrzí, pokiaľ tejto rade nepredchádza odborné posúdenie stavu. Pokiaľ sa problémy vo vývine reči nezlepšujú, ba priam naopak prehlbujú, je vhodné osloviť odborníkov.
To čo potrebujete zistiť je, či sa jedná o oneskorenie vývinu alebo o individuálnu odchýlku, ktorú dieťa dobehne.

Odborník pozná zákonitosti vývinu

     To je dôvod, prečo je v prípade neustupujúcich problémov vhodné osloviť odborníkov. Oneskorený vývin reči nie je "len o tom", že dieťa nerozpráva. Vývin reči má svoje zákonitosti, ktoré odborník pozná.

     Začať môžete pediatrom, ktorý pozná vývinové normy.
Využiť môžete našu službu skríning vývinu, ktorá Vám dá obraz o stave celkového vývinu Vášho dieťaťa.
Pokiaľ ste si istý, že problém je "len reč", tak logopédi majú k dispozícii test TEKOS. Vďaka nemu je možné si otestovať úroveň komunikačných znalostí Vášho dieťaťa od 8 do 30 mesiacov.

     Ak sa dieťa nerozrozpráva a vy nestimulujete jeho reč, tak strácate čas. Je na vás koľko budete čakať. Ak sa dieťa rozrozpráva a vy ste stimulovali reč, nikomu ste neublížili.
Pri problémoch s rečou a rannou starostlivosťou Vám vie pomôcť aj združenie Aktivko o.z. 

     Logopedičky z Aktivka sa venujú rannej stimulácií a spustili on-line poradenstvo. Je určená rodičom, ktorí sú si nie istí, či majú navštíviť logopéda. Takže ak máte nejaké pochybnosti, tak neváhajte. Nemusíte ani nikam chodiť. On-line poradenstvo

Združenia Aktivko Vám je k dispozícii:
utorok 10:00 - 12:00 skype chat s Mgr. Annou Nagyovou Slováčkovou
štvrtok 16:00 - 19:00 skype rozhovor a chat s Mgr. Janou Juhásovou.
skype konto: aktivko.sk

 

 

 

 

Upozornenie: Informácia o čase on-line poradenstva sa mohla od napísania tohto článku zmeniť. V prípade aktuálnych informácii kontaktujte prosím Združenie Aktivko.

     Ak dieťa po dovŕšení 2. roku života nebude mať potrebu komunikovať - vyjadrovať svoje pocity, vyjadrovať svoje potreby, nebude žiadať vzťažné osoby o pomoc či ich žiadať o opakovanie činností (napr.: pri hre),
bude používať menej ako 10 zrozumiteľných slov alebo pseudoslov (pr: brm brm, haji haji),
nebude tvoriť dvojslovné kombinácie (pr.: mama daj, mama a gesto (ukáže prstom, čo chce)
tak vyhľadajte logopedickú ambulanciu, ktorá sa zaoberá rannou starostlivosťou.

 

Ako pri snehovej guli

     V prípade, že ste skoro zachytili problém, môžete začať s jeho riešením. Existujú rôzne stimulačné programy pre deti od 2 rokov. Rodičia sa konzultáciami môžu naučiť ako doma rozvíjať dieťa tak, aby rešpektovali vývinové zákonitosti. Na vedomosti a zručnosti nazbierané počas stimulačného programu sa nabaľujú ďalšie vedomosti a zručnosti. Ako keď gúľate snehovú guličku. Je na Vás, akú veľkú snehovú guľu bude mať Vaše dieťa pred príchodom do školy.

 

 

 

 

Prevencia porúch učenia

       Najnovšie výskumy preukázali významné prepojenie medzi oneskoreným vývinom reči a vznikom dyslexie/dysgrafie v školskom veku. V dnešnej dobe je stále viac možností pre rodičov získať informácie o varovných signáloch pre dyslexiu, či o rizikových skupinách detí ohrozených dyslexiou. Existuje aj Test prediktorov gramotnosti (autorka Marína Mikulajová a kol.). Tento test vie pomerne s veľkou presnosťou predpovedať problémy v čítaní a písaní po nástupe na ZŠ. Realizuje sa pred nástupom do školy ešte počas navštevovania materskej školy. Pokiaľ sa v teste odhalí, že Vaše dieťa môže mať problémy dyslexiou/dysgrafiou, opäť môžete začať s prípravou dieťaťa. Kurz fonematického uvedomovania rozvíja predčitateľské zručnosti tak, aby bolo dieťa pripravenejšie na čítanie.
Viem, že je vždy ťažké čeliť informácií, že nie je všetko úplne v poriadku. Namä, ak sa to týka Vášho dieťaťa. Žiaľ, pred takýmito problémami sa nedá utiecť. To čo môžete je, získať viacej času na prípravu do školy. Radi Vám v tom pomôžeme.

autor: Mgr. Soňa Pekarovičová / špeciálna pedagogička, www.centrumdys.sk

Načítavam