Kódex správania

Internetový portál INFORA je určený pre širokú aj odbornú verejnosť, ktorého cieľom je pomáhať, poskytovať informácie určené zdravotne znevýhodnením chorým a ich rodinám. Chceme vytvárať priestor pre vzájomnú diskusiu preto túžime vytvoriť čo najpríjemnejšie a priateľské prostredie.

Preto prosíme o dodržiavanie nasledovných pravidiel:

 • Rešpektujte sa ako používatelia navzájom
 • Je zakázané osočovanie, vyhrážanie sa, vulgárnosti a kyberšikana
 • Rešpektuj názory ostatných
 • Nespamuj
 • Neponúkaj produkty a služby mimo bazáru
 • Vyhni sa hádkam a vysmievaniu
 • Nevytváraj viacero profilov
 • Nevkladaj nezákonný obsah. Rešpektuj autorské práva. Je zakázané neoprávnené použitie registrovaných ochranných známok.
 • Je zakázané vkladať príspevky obsahujúce, podnecujúce alebo obhajujúce násilie, fanatizmus, rasizmus, nenávisť ku konkrétnej osobe alebo skupine ľudí, či šíriace strach.
 • Nezverejňuj súkromie svoje a ostatných užívateľov (fotky, obsahy súkromných správ, osobné údaje)
 • Rešpektuj rozhodnutia tímu Infora
Načítavam