Ing. Silvia Valovičová, ktorá sa venuje tréningom pamäti, nám opať poslala krásny článok, ktorý priamo nadväzuje na prvú časť tréningu kognitívnych fukcii, a mohli ste si ho prečítať tu: https://www.infora.sk/clanky/c56-trening-kognitivnych-funkcii-koncentracia-ing-silvia-valovicova

Silvii za jej pravidelné tipy veľmi ĎAKUJEME :) 

 

Kognitívne funkcie – pohotovosť

     Pohotovosť je ďalšia z poznávacích funkcií, na ktorú sa málokto priamo zameriava. Je ale veľmi dôležitá. Veď si len skúste spomenúť, kedy ste niečo zachránili v poslednej chvíli – či už tanier pred rozbitím, seba, aby ste nevbehli pod náhle sa vynoriace auto, alebo konverzáciu, v ktorej ste dokázali pohotovo reagovať.

     Pohotovosť, ako takmer všetko sa dá trénovať. Možno si pamätáte na hru z detstva  - Letí, letí všetko letí – niekto povedal hocijaký predmet napríklad lietadlo a hodil ostatným loptu. Ak to bol predmet, ktorý ako v tomto prípade bežne lietal, loptu bolo treba chytiť. Ak nie, nechať ju padnúť na zem. Hra trénovala našu koncentráciu aj pohotovosť.

Keď sa bavíme o pohotovosti, niekto si predstaví pohotového človeka, ktorý je výrečný a má na všetko odpoveď. A niekto si predstaví žongléra, ktorý je schopný robiť triky s niekoľkými predmetmi letiacimi vzduchom naraz. Mimochodom, žongléra som nespomenula len tak náhodou. Žonglovanie je nielen ideálne na trénovanie pohotovosti, ale táto aktivita slúži aj ako cvičenie na prepájanie pravej a ľavej hemisféry a núti našu šedú kôru doslovne rásť. Navyše zlepšuje schopnosť sústrediť sa, orientáciu v priestore aj senzomotoriku.

 

(obr.zdroj: creativemovement.im)

 

 

     Pri žonglovaní si väčšina z nás predstaví minimálne tri loptičky letiace vzduchom a okamžite túto aktivitu zamietne. Žonglovať sa dá ale aj so šatkami a môžete mi veriť, že toto zvládne naozaj každý, či už ide o dieťa alebo seniora. So šatkami sa dá trénovať aj keď nemôžeme chodiť a sme pripútaní na vozík. Princíp žonglovania je rovnaký ako pri loptičkách, ale šatky sa vo vzduchu pohybujú pomalšie a ladnejšie, je teda dostatok času na ich chytenie.  Rovnako veľkou výhodou je, že na rozdiel od loptičiek ich nemusíme loviť pod skriňou, či posteľou, kde sa radi zakotúľajú, ale pristanú priamo pri nás.

 

(foto zdroj: amazon.com)

 

   Na začiatok nám bude stačiť jedna šatka, ideálne v rozmere aspoň 60x60cm. Čo sa týka materiálu, väčšinou sa používa nylon alebo organza.  Šatku, tak ako loptičku vyhadzujeme nad seba, pričom môžeme meniť výšku – krátke hody s dlhými, striedať ruky – len jednou – ideálne vždy začať tou šikovnejšou, alebo prehadzovať z ruky do ruky.

 

Ďalšie tipy na precvičovanie koncentrácie so šatkou 

     Jednou šatkou vieme písať do vzduchu písmená, čísla, kresliť predmety – druhá osoba môže hádať, čo kreslíme, alebo napodobňovať naše kresby.Šatku môžeme vyhodiť a nechať si ju pristáť na určitej časti tela – dlani, lakti, vlasoch atď. Alebo ju  môžeme vyhodiť, dotknúť sa nejakej určenej časti tela a znova ju chytiť. Ideálne je ak hádžeme napríklad pravou rukou, dotýkať sa opačného, teda ľavého ramena, kolena, alebo členku. Krížové aktivity nútia naše hemisféry k väčšej spolupráci, čo má pozitívny efekt na fungovanie celého mozgu. 

 

(foto zdroj: dreamstime.com)

 

     Cvičenia záležia na našej kreativite. Môžeme si hádzať navzájom jednu alebo dve šatky, na rovnakej strane, alebo do kríža. Šatky sa dajú pre toho kto je schopný podhadzovať pod nohou, alebo do nich jemne fúkať, keď zakloníme hlavu smerom dohora, aby sme sa ju na chvíľu snažili udržať vo vzduchu. Samozrejme čím máme viac šatiek, tým je viac možností. Dve šatky vieme hádzať jednou rukou sprava doľava v akomsi pomyselnom kruhu. Opačným smerom, alebo len v dvoch pomyselných líniách vedľa seba. Opäť alternatívnou je zmena ruky a učenie sa prehadzovať dve šatky naraz aj nešikovnejšou rukou.  A napokon skúšať prehadzovať šatky tri.  Všetko závisí od možností a obmedzení, ktorým je potrebné sa prispôsobiť. Chce to trochu cviku a trpezlivosti, ale okrem tréningu pohotovosti, zrelaxujeme a dobrá nálada je zaručená.

 

Tréning s tyčou, palicou, metlou   

     Trénovať pohotovosť môžeme aj s obyčajnou metlou, alebo inou palicou. Na toto cvičenie sú potrební dvaja.  Prvý  drží palicu vertikálne  v rukách aspoň meter nad zemou. Druhý má pripravené dlane od seba popri palici a keď ju prvý pustí, druhý sa ju snaží chytiť, skôr ako buchne o zem. Čím bližšie pri palici, alebo tyči máme prichystané ruky, tým to ide jednoduchšie.

 

 

Tréning jazykovej pohotovosti a koncentrácie

     Samozrejme ako bolo spomínané na začiatku článku,  môžeme potrénovať aj našu jazykovú pohotovosť.  Jej predpokladom je veľká a aktívna slovná zásoba. To znamená, že je dobré ak sa dá, veľa čítať, alebo sa rozprávať navzájom. Jednoducho nenechať našu zásobu slov zapadnúť prachom. Potom si stačí vybrať tému a našou úlohou je o nej po jej zvolení hovoriť, bez prestania, na určený časový úsek, napríklad jednu minútu.

     Ak teda zvolíme tému JAR, náš monológ môže začať napríklad takto: Jar je ročné obdobie, ktorým sa všetko začína. Príroda sa prebudí, stromy rozkvitnú, tráva sa rozzelenie a my môžeme odložiť do skrine všetko zimné oblečenie. Jar je dokonca aj cítiť, pretože všetko začne voňať a vo vzduchu prúdi sviežosť.... Neexistuje správna odpoveď. Menej poetické tipy, môžu rozprávať ako chodia pracovať na záhradu, alebo ako boli naposledy s nejakým kamarátom, pretože sa im to s jarou spája. Dôležité je, aby sme vedeli k téme hovoriť určitý čas bez prerušovania.

 

(foto zdroj: codigosanluis.com)

 

   Alternatívou cvičenia je od danej témy hovoriť asociácie, ktoré nás k nej napadajú. Môžeme zostať pri asociáciách k téme, alebo vytvárať asociácie k novovytvoreným predstavám a tým si vytvárať akúsi imaginárnu mentálnu mapu a nové námety na rozhovor. To znamená že ak máme tému JAR, povieme si že s jarou sa spája príroda, sviatky – ako veľká noc, upratovanie, práce na záhrade, zmeny v našom osobnom živote, ak sa napríklad niekde chystáme, atď. Toto budú akoby moje pod témy a každej z nich sa následne venujeme samostatne.

 

Tréning pomocou hier

     Na rozvoj pohotovosti existuje aj celá škála spoločenských hier, pri ktorých nezáleží na veku. Veľmi populárna je napríklad Dobble – kde sa snažíme nájsť skôr ako naši súperi obrázok s rovnakou predlohou. Hier je určite viac a ich verzie sa dajú vyrobiť aj doma, opäť s prihliadnutím na možnosti toho, s kým chceme trénovať.

Určite ste si všimli, že pohotovosť ako aj ostatné poznávacie funkcie väčšinou netrénujeme samostatne, ale popri nich si precvičujeme aj tie ostatné, či už koncentráciu, jazykové schopnosti alebo pamäť ako takú. Existuje ale aj celá škála cvičení, ktoré sú zamerané len na prepájanie pravej a ľavej hemisféry. O tých by sme si povedali nabudúce.

       

     Ak vás zaujíma problematika trénovania pamäti a ste z Bratislavy, môžete prísť na jeden z tréningov, ktoré organizujeme pre verejnosť, alebo na kurzy koordinačných cvičení, kde budeme žonglovanie so šatkami trénovať. Viac informácií nájdete aj na našej stránke www.mnemo.sk.

Autor: Silvia Valovičová, certifikovaný tréner ČSTPMJ, Zalomenie a výber obrázkov: tím Infora

Načítavam