Opať skvelý článok od špeciálnej pedagogičky Moniky Lőfflerovej, ktorá nám vždy pošle niečo zaujímavé a popri tom stíha aj prácu s deťmi so zdravotným znevýhodnením. Dnes o stimulácii dieťaťa od 0 do 7 rokov. Ako a čo treba v prípade oneskorenia stimulovať. Deti so zdravotným znevýhodnením vplyvom zníženej hybnosti alebo mentálnej retardácie často nedodržiavajú jednotlivé štádiá vývoja, čo má neskôr vplyv na hru, učenie a motoriku. Preto sa s deťmi treba akoby vracať naspäť v obdobiach vývoja, stimulovať to čo dieťatku nejde a malo už vzhľadom k veku vedieť. Monika pripravila intervenčný program, z ktorého si vy rodičia viete vybrať čo je pre dieťatko vhodné.

 

Vývin, pripravenosť na učenie a hra

      To, čo sa udeje v prvých rokoch života ovplyvní neskoršie možnosti dieťaťa naplno rozvinúť svoj potenciál či už pri zvládnutí vzdelávania, sebaregulácie alebo pri nadväzovaní primeraných sociálnych vzťahov. Zdravý vývin dieťaťa po fyziologickej stránke podmieňuje spoluprácu medzi mozgom a telom. Správne fungujúca senzomotorická integrácia je vitálnym základom kognitívnej, emocionálnej aj sociálnej inteligencie dieťaťa. Pripravili sme pre Vás tréningový plán reflexov od 0 do 7 rokov.

 

Tréning primitívnych reflexov (vek 0-6 mesiacov)

Vestibulárna stimulácia (pasívne pohyby)

 • pomalé hojdanie v kolíske (obmeny: hojdačka, hojdacia sieť...)
 • pohyb v kočíku, horizontálny pohyb, nosenie na rukách, jazda v aute

Vestibulárny, hmatový systém

 • držanie hlavičky hore na brušku aj na chrbte
 • naučiť sa držať hmotnosť na predlaktiach (ak ovláda držanie hlavičky)
 • kopanie nôžkami (výborný cvik na vnímanie rozmerov svojho tela)
 • naťahovanie za predmetmi (rozvoj koordinácii ruka-oko) - viď obrázok
 • dojčenie (prehĺtanie, dýchanie, tréning ústnych a tvárových svalov)
 • bazálna stimulácia (viď obrázok)

 

Naťahovanie sa za predmetmi (rozvoj koordinácii ruka-oko), bazálna stimulácia a spoznávanie vlastného tela

 

 Hmat - pohyby pri rôznych činnostiach:

 • dojčenie
 • telesný kontakt s podložkou, uterákom, hračkami (viď obrázok)
 • telesné pohyby (cmúľanie prsta, úchop, ne/vedomé pustenie predmetu, skúmanie predmetu

 

Kontakt s reliéfnymi povrchom

 Sluch

 • zvuk matkinho hlasu (otca, blízkej rodiny)
 • zvuk vlastného hlasu (džavotanie, bľabotanie)
 • zvuky okolia
 • rozvoj sluchového vnímania (komunikácia s dieťaťom, spev, čítanie rozprávok, riekaniek...)

 

Zrak - vyvíja sa v spolupráci s vestibulárnými a motorickými zručnosťami:

 • hra s končatinami (ruky do úst, ruky na nohy...)
 • prinášanie predmetov k stredovej časti tela
 • prekladanie predmetov
 • mapy tela (napríklad aj s ponožkou, maňuškou) - viď obrázok
 • sledovať pohľadom pohyblivé predmety
 • pri plazení koordinácia ruka- oko (ak dieťa neplazí, položíme ho na board- doska s kolieskami) - viď obrázok)

 

 

Ak sa dieťa ešte neplazí využíva sa pre skúmanie okolia a motoriku oko ruka board doska na  kolieskach

 

 

Zlepšenie vzpriameného postoja - pomoc mozočku

Tréning vzpriameného postoja, rovnováhy, motoriky (vek 1 – 3 roky)

 • hračky, ktoré dieťa ťahá za sebou
 • skúmanie hračiek na dosah - viď obrázky
 • aktivity na preliezkách
 • hojdacie hračky (koník, motorky, boardy, autíčka...)
 • hračky ktoré sa hýbu (lopty, autíčka, valčeky...)
 • skladačky, lego, kocky
 • behanie, chodenie, naháňanie

 

Skúmanie hračiek na dosah

 

Používanie zložitých nástrojov (vek 2 – 4 roky)

 • vozidlá, ktoré sa hýbu pomocou nôh, rúk
 • hra na podlahe (kocky, drevené vláčiky, bábiky...)
 • jednoduché preliezačky
 • hudobné nástroje
 • modelovanie z plastelíny, kinestetický piesok, hlina, piesok
 • vodné hry
 • hry v parku
 • hry na napodobňovanie, prezliekanie
 • spievanie, rozprávanie, čítanie rozprávok

 

Priraďovanie predmetov - čo je čo, spoznávanie nových predmetov

 

Prepájanie oboch strán mozgu

Učenie pomocou zmyslov - učenie sa telom (vek 4 – 7 rokov)

 • čítanie pomocou jednoduchých piesní (pravá hemisféra)
 • reprodukcia piesne, rozprávky (ľavá hemisféra)
 • pohybové hry, piesne, riekanky na pomoc pri zapamätaní (dni v týždni, mesiace, čísla...)
 • hry na uvedomovanie priestoru (hore, dole, dotýkať sa palcom na opačnej nohe, kotúlať sa, liezť na niečo
 • využívanie (trampolíny, skákacie lopty, pohyblivé balančné dosky, boardy, bicyklovanie...)

 

 

Autor: Mgr. Monika Lőfflerová špeciálny pedagóg centrum Sloníček, www.slonicek.com

Načítavam