„Ak chcete robiť neuveriteľné veci, musíte mať neuveriteľné sny“, a takýmto splneným snom je aj ten, ktorý vám dnes predstavíme......

...... ale poďme pekne poporiadku.......

 

     Opäť prichádzame s článkom „Jeden deň s...“, kde vám chceme priblížiť činnosť rehabilitačných a terapeutických centier na Slovensku. Ako druhé, sme navštívili Denné Centrum Pomocníček v Seredi.  Z Bratislavy sme to mali naozaj kúsok, necelú trištvrte hodinku, a podľa GPS sme ulicu bez problémov našli.

      Denné Centrum Pomocíček, ktoré bolo založené v roku 2015, sídli v zeleno-bielej budove a je označené krásnym viditeľným nápisom, prehliadnuť sa veru nedá. Vedľa budovy je dostatočne veľa parkovacích miest a s parkovaním by ste v bežný deň nemali mať žiaden problém. Samozrejmosťou je bezbariérový prístup.

 

Denné centrum POMOCNÍČEK

 

     Zazvonili sme a dvere nám otvorili dve usmiate žienky, Michaela a Danka. Denné centrum Pomocníček je splnený sen práve maminy Michaely, ktorá sama má synčeka so zdravotným znevýhodnením. Vzniklo ako ďalšia aktivita občianskeho združenia Pomocníček, ktoré sa venuje pomoci pre deti s hendikepom. Centrum ako na svojej stránke píšu je „útulné zariadenie rodinného typu“ a s tým veru súhlasíme aj my.

 

      Vstupná hala je takou zónou relaxu pre rodičov. Nachádza sa tu sedačka, televízor a k dispozícii sú rôzne zaujímavé knižky na čítanie, ktoré spríjemnia rodičom čas čakania v priebehu terapii.  Ide o rôznu motivačnú, zdravotnú a špeciálno-pedagogickú literatúru. Maminky majú prístup na internet a v malej kuchynke si môžu pripraviť kávičku či čaj, aby si čakanie na svoje dieťatko spríjemnili.

 

Vstupá miestnosť s internetom, oproti v chodbe sa nachádza kuchynka a toalety

 

     Prechádzame ďalej. Hneď naľavo je rehabilitačná miestnosť, kde už usilovne cvičí Tobiasko.  Centrum má ďalej jednu miestnosť na špeciálnopedagogickú terapiu, menší ale najdôležitejšími prvkami vybavený snoezelen a edukačný kútik. My však ostávame s Tobiaskom na jeho individuálnej rehabilitácii. Tobi sem chodí 3x do týžďňa a terapeutky sa snažia cvičením stimulovať základné pohybové vzorce – kľak, šikmý sed, sed, nákrok a stoj. 

 

      Ku koncu nasleduje ešte vertikalizácia vo vertikalizačnom chodítku. „Vertikalizácia je veľmi dôležitá aj u detí, ktoré prirodzene nestoja. Zlepšuje prekrvenie, peristaltiku, zabraňuje úbytku svalovej hmoty“ ..., hovoria dievčatá.  V chodítku sa Tobimu páčilo,  bolo vidieť, že pohľad zhora na svet je úplne niečo iné, ako sedenie vo vozíku. Cvičenie trvalo hodinu ale samozrejme vždy sa prispôsobuje aktuálnym možnostiam dieťatka.

 

 Takto krásne Tobi cvičil s Peťkou a Simonkou, celý čas vysmiaty - rehabilitačná miestosť

 

      Medzitým sme si odskočili pozrieť Samka, ktorý práve prišiel na oxygenoterapiu. Terapeutka Simonka ho položila do pohodlného vaku, nasadila kyslík a priniesla niekoľko rôznych loptičiek, kociek a pomôcok. Samko sa na nás doširoka usmial. „Dnes si sa zobudil s dobrou náladou však ?“, hovorí Simonka. „Pri oxygenoterapii sa tiež s dieťatkom pracuje?, myslela som, že len dýcha vysokokoncentrovaný kyslík?“ pýtam sa. 

 

      „Práve preto, že všetky bunky sú teraz dostatočne vyživené a okysličené treba s dieťatkom trénovať všetko to, čo mu bežne nejde.“ „Teraz si mozog najviac pamätá a učí sa“ hovorí Simonka. Treba využiť všetky podnety, zrakové, dotykové, sluchové, opäť záleží na tom čo dieťatko toleruje. A Samkovi sa veru páčilo, smial sa neustále. Samkova mamina si zatiaľ skočila vybaviť, čo potrebovala. Rodič môže využiť chvíľku počas terapie, ktorá je  pre niekoho, kto sa 24hodín denne stará a choré dieťatko veľmi potrebná.

 

Samkova oxygenoterapia  masáž a stimulácia pomocou loptičiek

 

      Medzitým si už Tobiaska vzala špeciálna pedagogička a išli sme do miestnosti s počítačom.  POMOCNÍČEK nedávno medzi svoje terapie zaviedol novinku v podobe Tobii PcEye. Ide o zariadenie, vďaka ktorému dokáže užívateľ počítač ovládať zrakom.  Terapeutka Mirka zapla špeciálny program, kde mal Tobiasko pomocou zraku zatláčať panáčikov. Vždy, keď sa mu  pohľadom podarilo pozrieť na figúrku pohla sa a stlačila smerom nadol. Programov majú oveľa viac videli sme aj praskanie balónikov pohľadom.  „Týmto cvičením trénujeme koncentráciu, zrakové vnímanie a taktiež vieme hľadať možnosti náhradnej komunikácie,“ hovorí Mirka.  Program poskytuje široké možnosti pre ľudí, ktorí nedokážu používať ruky alebo nerozprávajú.

 

Novinkou v POMOCNÍČKOVI je program Tobii PCEye Tobi sa sústredí na zatláčanie panáčikov pomocou zraku

 

       Tobiho sme na chvíľu nechali nech sa venuje terapii a nech ho nerozptyľujeme, lebo jeho pozornosť viac smerovala na nás, otáčal sa a hádzal úsmevy. Prešli sme dlhou chodbou cez špeciálnopedagogoickú miestnosť a Miška s Dankou hovoria: „Poďte, ukážeme vám Snoezelen.“ Tieto miestnosti máme radi, jednu by som privítala aj doma.  Síce menšia ale veľmi útulná a plne vybavená veď posúďte sami. 

  

Snoezelen miestnosť

       Ako poslednú sme ešte mali možnosť sledovať špeciálnopedagogickú terapiu v miestnosti nato určenej. U Tobiho je táto terapia momentálne zameraná na jemnú motoriku a zrakové vnímanie. Mirka s ním pracovala pomocou špeciálneho programu na tablete. Táto terapia bola zároveň v tento deň Tobiho poslednou. Obdivovali sme ako to všetko nato, že vonku bolo príšerné teplo zvládol.

 

Miestnosť určená pre špeciálnopedagogické terapie

 

Chcem sa stať klientom aký je postup?

     Klientom nášho centra môže byť každé dieťatko s telesným, mentálnym či kombinovaným postihnutím ako aj akýmkoľvek väčším či menším psycho-motorickým zaostávaním. Stačí sa objednať a dohodnúť si termín niektorej z terapii.

Tu je na nás kontakt: http://www.dennecentrum.pomocnicek.sk/kontaktdc.html

 

     Detičkám však veľmi prospieva navštevovanie individuálnej rehabilitácie súbežne so špeciálnou pedagogikou, nakoľko naše terapeutky spolupracujú a terapie vedia zosúladiť tak, aby dieťatku ponúkli to, čo potrebuje najviac rozvíjať.

Ideálne je priniesť lekárske správy k nahliadnutiu, no asi najdôležitejší je rozhovor s maminkou a preskúšanie schopností dieťatka terapeutom.

 

Naše zhrnutie najzákladnejších a ďalších dôležitých informácii o centre

     Denné Centrum Pomocníček sídli na Legionárskej ulici 1127/13 v Seredi. Poskytuje ako je v názve spomenuté dennú formu terapie, to znamená, že deti chodia pravidelne vopred určené dni v týždni. Venujú sa deťom a mládeži od narodenia do 20 rokov.

Poskytované terapie:

  • Fyzioterapia
  • Špeciálnopedagogická terapia v rámci nej funguje aj psychologická poradňa
  • Tobii PcEye očná navigácia
  • Doplnkové terapie, medzi ktoré patrí:
  • Kineziotapong
  • Oxygenoterapia
  • Masáž
  • Rašelinovo bahenný zábal

 

Aktuálny cenník nájdete tu:https://www.dennecentrum.pomocnicek.sk/cennik.html

 

Občianske združenie Pomocníček o.z.

    Bolo založené v roku 2012 a práve jeho ďalším krokom a splneným snom bolo Denné Centrum Pomocníček. Cieľom združenia je pomoc rodinám so zdravotným znevýhodnením a priamo cez neho môžu rodičia zbierať 2%, ktoré môžu využiť následne na terapie. Združenie však pomáha vo viacerých smeroch organizovaním hudobných, športových a kultúrnych akcii, ktorých výťažok putuje na pomoc deťom. Tu je ich web, kde nájdete podrobné info: http://www.pomocnicek.sk/

 

Beh nádeje

    Je každoročnou akciou, ktorej výťažok putuje na pomoc rodinám so zdravotným znevýhodnením. Tento rok sa koná už štvrtý ročník. Viac informácii nájdete tu: http://behnadeje.pomocnicek.sk/

 

   V pomocníčku sa nám opäť veľmi páčilo, a sme radi, že postupne na Slovensku vzniká stále viac a viac centier, kde sa pomáha detičkám. My sme spoznali dve skvelé maminy zakladateľky Michaelu Miškolciovú a Danielu Matuškovú. Popri nich aj terapeutky Simonku, Peťku a Mirku, taktiež Tobiaska a Samka dve usmiate slniečka.

 

Ešte raz ďakujeme celému tímu Pomocníčka, že sa nám ozvali

a my sme mohli vidieť ich prácu.

........ nie prácu ....... poslanie ......

 

 

Autor: Nataša Cvengrošová

Foto: Matej Cvengroš

 

Načítavam