Čo je senzorická integrácia?   

         Sluchové, čuchové, zrakové a hmatové podnety, ktoré k nám denne prichádzajú vie zdravý človek ľahko vyhodnotiť, spracovať a spojiť do celku. Na základe toho sa z nich učí a prispôsobí prostrediu v ktorom žije. Pri deťoch a dospelých so zdravotným znevýhodnením býva táto zložka oslabená alebo narušená. Schopnosť nervového systému prijímať jednotlivé zmyslové podnety z vonkajšieho prostredia a spájať ich do celku sa nazýva senzorická integrácia. Je veľmi dôležitá pre celkové vnímanie sveta, pre učenie, a zároveň ovplyvňuje ako sa správa človek navonok.

 

 

  

 

 

Ako sa porucha prejavuje a ako to vyzerá v reálnom živote?
         Porucha senzorickej integrácie sa prejavuje hypersenzitivitou – teda zvýšenou precitlivenosťou na - vonkajšie podnety, hyposenzitivitou – oslabenou precitlivenosťou na vonjkajšie podnety.

         Poruchy senzorickej integrácie sa ďalej prejavujú v poruchách pozornosti , reaktivitou na podnety, motorickom plánovaní a koordinácii pohybov. Neobratnosťou, deficitmi v oblasti komunikácie a reči.  Deficitmi v správaní a sociálnej interakcii. Emočnej kontrole a sebakontrole – napríklad impulzivita, ťažkosťami v akademickej oblasti (čítanie, písanie, počítanie).

      Pri zvýšenej precitlivosti si dieťa alebo dospelý často zakrýva uši a je precitlivelý na zvuk. Vadí mu materiál oblečenia, visačky, dotyk. V druhom prípade pri zníženej citlivosti zas vo zvýšenej miere vyhľadáva zvuky, dotykové podnety, neustále ochutnáva predmety, doslova sa stimulov nevie nabažiť.

 

 

 

 

Terapia senzorickej integrácie
         Je založená na stimulácii rovnovážneho a hmatového systému, tektiež polohocitu – orientácia polohy tela v priestore. Ak by sme to chceli čo úplne najjednoduchšie priblížiť práve dysfukcia týchto troch zložiek sa podiela neskôr na zvýšenej alebo zníženej precitlivenosti, poruchách reči, poruchách sluchového, vizuálneho, dotykového spracovania, poruchách motorického systému prejavujúcich sa ako zvýšené alebo znížené svalové napätie.

         Všetko sa deje prostredníctvom hry a motorických aktivít v špeciálne upravenej miestnosti. V tomto prostredí sa nachádzajú rôzne typy hojdačiek, závesných sietí alebo vakov. Okrem toho v ňom možno nájsť rôzne prekážky, naklonené roviny, duté valce, pojazdné dosky na kolieskach, balančné pomôcky, záťažové pomôcky, guľôčkový bazén, predmety s rôznymi textúrami a iné. Pripúšťa sa však možnosť realizovať senzorickú integráciu aj mimo takúto miestnosť v závislosti od cieľa a odborníka, ktorá ju vykonáva.

 

   

 

Ako terapia prebieha?
Počas terapie kvalifikovaný terapeut vykonáva niekoľko druhov aktivít.

  • Aktivity s dôrazom na rovnovážny systém
    Terapeut vykonáva cvičenia pomocou hojdania v spojení s motorickou alebo inou zmyslovou činnosťou.
  • Aktivity s dôrazom na schopnosť orientácie a vnímane seba samého v priestore
    Ide o aktivity ako vibrácie, pohyb proti odporu, pohyb proti gravitácii, masáže aktivity so zapojením obidvoch strán tela – podpora bilaterálnej integrácie. Aktivity sa môžu vzťahovať aj na oblasť tváre a úst, napríklad: žuvanie, sanie, fúkanie, stláčanie bodov na tvári.
  • Aktivity s dôrazom na hmatové vnímanie
    Zahŕňajú aktivity s predmetmi, ktoré majú rôznorodú textúru alebo povrch. Použiť možno kefky, loptičky, rôzne textílie.

 

 

Videá ako prebieha terapia si možete pozrieť tu:

https://youtu.be/ueh3PHMl2to

https://www.youtube.com/watch?v=atvgq5SmrBY

https://www.youtube.com/watch?v=4KCk1db5lPc&index=2&list=PL33h82BkaczadkgTEHxd-ftRdf0YFmqhc

 

Kde môžem takúto terapiu absolvovať ?

         Terapiu poruchy senzorickej integrácie ponúkajú už aj špeciálne školy, bežne ju vykonávajú v rehabilitačných centrách, súkromných ale aj štátnych centrách špeciálno pedagogického poradenstva, treba si len cez google nájsť ktoré konkrétne.

My sme našli napríklad www.fascinujúcedeti.sk, www.centravi.sk,

Ak by ste chceli absolvovať kurz senzorickej integrácie našli sme tento (len treba si zistiť či je len pre odborníkov alebo aj rodičov)

http://3lobit.sk/vzdelavanie/skolenie-senzoricka-integracia/?gclid=CKa05oqKktMCFecW0wodYbcNLg

 

 

 

 

 

Zdroje:

www.3lobit.sk

www.prolp.sk

obrázky zdroj: echonoviny.sk, o.z.3lobit, autism.wikia.com,

 

© 2017, všetky práva vyhradené, tento článok podlieha autorským právam, šírenie je možné len s vedomím autora alebo redakcie infora@infora.sk

 autor: Mgr. Nataša Cvengrošová, špeciálny pedagóg

 

 

Načítavam